Whatsapp İletişim Hattı
Menü

Kuruluş Amacımız

Kuruluş Amacımız

KURULUŞ AMACIMIZ

KURULUŞ:
Muhterem Alparslan KUYTUL Hocaefendi’nin başlattığı eğitim ve hizmet halkasının temeli 1980‘li yıllara dayanmaktadır. Hocaefendi, çocukluğundan itibaren İslam’a ve İslamî ilimlere önem vermiş ve lise yıllarında İslamî hizmetin içinde aktif olarak bulunmuştur. Toplumun içinde bulunduğu durum ve Allah’ın dünyasında Allah’ın dediğinin olmaması onu harekete geçirmiş, birkaç gayretli insanla birlikte 22 Kasım 1994’te Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının gayesi Allah rızası, hedefi İslam Medeniyetidir. Ayrıca hakiki imana ulaşmış, ahlak sahibi ve Allah Azze ve Celle’nin yeryüzünde hâkimiyeti için meşru yollarla mücadele eden, hayırlı işlerde toplumuna öncülük yapacak öncü bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle amacı ve gayesi gayet açık olan vakfımız, kurulduğu 1994 yılından beri bu gayeye yönelik faaliyet ve hizmet çalışmalarına aralıksız olarak devam etmiştir. Ta ki 30 Ocak 2018 sabahı bir şafak baskınıyla faaliyetlerinden men edilene kadar!

Vakfımız ve bünyesindeki Furkan gönüllülerinin desteğiyle tertemiz geçen o yıllarda birçok hizmete imza atılmıştır. İslami konferanslar, hayır kermesleri, onlarca öğrenciye burs, ihtiyaç sahibi binlerce aileye yardım; kardeş aile projeleri, SODES Projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına eğitim desteği, tefsir, siyer, hadis gibi ilmî dersler, kişisel gelişim programları gibi birçok faaliyet yapılmıştır. Ayrıca Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin her cuma akşamı yaptığı Tefsir Dersleri, 2000 yılından beri aralıksız devam etmektedir.

Kurulduğu ilk günden itibaren ümmetin kurtuluşu ve İslam Medeniyetinin ihyası için faaliyetler gerçekleştiren vakfımız, 2 Şubat 2018 yılından bu yana Kayyum idaresinde bulunmakta ve vakıf çatısı altında hizmet verememektedir.

Birtakım derin güçler hayır kurumlarının kapısına kilit vurarak, İslam’ı bitirmek isteseler de; bu dava Hz. Adem’den günümüze kadar tesirini kaybetmeden yayıldı. Vakıfların kilitli olması bu davanın yayılmasına ve hâkim olmasına asla mâni değildir! Çünkü dava, Allah’ın davasıdır. “Yeryüzü mescittir” şuuruyla hareket eden Furkan Hareketi mensuplarının, operasyon sonrasında da dur durak bilmeyen çalışmaları, İslam davasının mekânla sınırlandırılamayacağının bir ispatı olmuştur.

Cemaatimiz, Allah’ın yardım ve desteğiyle halka halka büyüyen çalışmalarımız sonucunda vakıf bünyesinde hizmet vermekten öteye taşınıp; tüm zulüm, tehdit ve iftiralara rağmen meşru dairede mücadelesini sürdürerek Türkiye tarihine geçen bir hareket olmuştur.

Furkan Hareketi; Kuran’ın öğrettiği stratejiye uygun olarak saldırmadan ama zalime de boyun eğmeden tüm Müslümanlara örnek olacak bir mücadele ortaya koymaktadır.

Furkan Hareketi; gündemin dışında kalmayarak memleket meselelerine karşı duyarlı olması, hakkı söyleyerek bedel ödemeyi göze alması sebebi ile toplumu üzerinde tesirli olmuştur.


AMACIMIZ:
Gayemiz Allah rızası, hedefimiz İslam medeniyetidir!

Hareketimizin amacı, geleceğimizin kurucuları olan neslimizi; toplumuna faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek; edebi, sosyal ve kültürel sahada gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgilere sahip kişilik ve ahlak sahibi, hayırlı işlerde öncülük yapabilecek bilgi ve becerilere sahip Öncü Bir Nesil olarak yetiştirmektir.

ÖNCÜ NESİL; hakiki imana ulaşmış, ibadete düşkün, ahlak sahibi ve Allah’ın (cc) yeryüzünde hâkimiyeti için meşru yollarla mücadele eden ve hayırlı işlerde topluma öncülük yapan bir nesildir.
ÖNCÜ NESİL, aydın âlim vasfına sahip olma gayretinde olan bir nesildir.
ÖNCÜ NESİL; imanıyla, ibadetiyle, ahlakıyla ve cihad şuuruyla Rabbanî bir hareket metodunu benimseyen bir nesildir.
ÖNCÜ NESİL, “İslamî bir hareket; Kur’an’ı ve sünneti kendine rehber edinmeli, İslam’a Hizmet metodunu kendi kafasından değil, Allah (cc) ve Rasul’ünden (sav) almalı, farzlar ve haramlarda geri adım atmayı dinden taviz vermek olarak görmeli, farz ve haram olmayan meselelerde daha anlayışlı ve müsamahakâr olmalı.” anlayışıyla hareket etmeyi amaç edinmiş bir nesildir.

Allah (cc), “Bizim uğrumuzda cihad edenlere şüphesiz yollarımızı gösteririz, gerçekten Allah ihsan edenlerle birliktedir.” buyurmuş.

Allah Rasulü (sav) de, “Ümmetimin içinden bir topluluk, daima hakkı ayakta tutacaktır ve Allah’ın (cc) emri gelinceye kadar onlara buğzeden, onlara bir zarar veremeyecektir.” (Et Tac) buyurmuştur.

Ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet vermiş bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anarız.

Gayret bizden, başarı Allah’tandır.

 

Gönüllü Olun İletişime Geçin Furkan TV