Whatsapp İletişim Hattı
Menü

Furkan Hareketi

BİZ MEDENİYETİMİZE DÖNÜYORUZ!

Kuruluş Amacımız

Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin gayretleriyle başlayan ve çalışmaları 1980’li yıllara dayanan hareketimiz, Türkiye’nin Adana ilinde, 22 Kasım 1994’te Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak temelini atmıştır. Vakfımızın kuruluş amacı, Tevhid davasını tüm insanlığa duyurmak ve Kur’an Sünnet ışığında İslam Medeniyetinin hakikatini anlatmaktır. İlk günden itibaren “Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalı!” düsturuyla ilerleyen cemaatimiz; topluma hakiki imanı ve İslam ahlakını kazandırmayı kendisine vazife bilmiş; ibadete âşık, aydın ve alim, hayırlı işlerde topluma öncü olacak bir nesil yetiştirmeyi gaye edinmiştir.  Bu hedef uğrunda toplumun yaralarını sarmak, büyük bir buhran ve bunalım içerisindeki insanlığa umut olacak davetçiler yetiştirmek ise en mühim vazifelerimizdendir. 

Faaliyetlerine hız kesmeden devam eden vakfımız, toplum tarafından kabul görmesi, geniş çevrelerçe tanınması ve sevilmesiyle derin din düşmanı komitenin dikkatini çekmiş bu sebeple çeşitli zulüm ve baskılara maruz kalmıştır. 2014 yılında Kapalı spor salonlarının verilmemesiyle başlayan zulüm sürecinde  kırpılmış videolarla iftira ve karalama kampanyaları sonucnda 30 Ocak operasyonu ile  Alparslan Kuyul Hocaefendi tutuklanmış ve Furkan Vakfına kayyum atanmıştır.

Zulme boyun eğmeyen Furkan Gönüllülri maruz kaldığımız haksızlıklara karşı direniş eylemleri ile mücadele süreci başlattı. Vakfımız 2014 yılında başlayan baskının ardından gelinen son süreçte toplumda büyük bir tesir uyandırmış, gündemdeki meselelere olan duyarlılığı ile ses getirmiştir. Benzer birçok cemaat ve İslami yapılanmanın bu denli tesir bırakmamasının altında yatan sebep, mücadelenin ve hakkı söylemenin bedelinin göze alınmamasıdır. Furkan Hareketi, haksızlıklar karşısında dengeli bir tavra bürünerek marjinallikten uzak, toplumla iç içe ve direniş ruhlu bir profil oluşturmayı başarmıştır. Bu tavrı, halk tarafından ve farklı birçok kesimden itibar görmesine vesile olmuş, cemaatimiz ülkede ve yurt dışında hızla yayılarak bir harekete dönüşmüştür. 

Hareketimiz, Kur’ani stratejiyi takip ederek toplumsal meselelere ışık tutulabileceğini, zalime boyun eğmeden yürünebileceğini ortaya koyarak büyük gelişmeler olabileceğini ve bu vesileyle Kur’ani duruşun evrenselliğini ispat etmiştir. İslami camia tarafından âşikar olarak bilinen ve doğruluğu kabul edilen bu hareket metodu, zorluğu ve getireceği bedeller dolayısıyla göze alınmamıştır. Furkan Hareketini diğer oluşumlardan ayıran özellik, bedel ödemeyi göze alması ve gereken mücadeleyi sonunu düşünmeden verebilmesi olmuştur. Bu direniş ve stratejiyle yoluna devam eden cemaatimiz, gelinen son süreçte çalışmalarını daha da genişleterek Allah’ın izni ve inayetiyle bir harekete dönüşmüştür.

Davamız

Furkan Hareketi olarak davamız; toplumumuzu Tevhid hakikatiyle tanıştırmak ve bu doğrultuda tüm Müslümanları, Allah’ın sözünün geçerli kılınması için verdiğimiz mücadeleyi birlikte vermeye davet etmektir. Toplumumuzun her geçen gün İslami hassasiyetini kaybettiği, haramların ve kötülüklerin yaygınlaştığı, dayanışma ruhunun kaybolduğu, zulüm ve haksızlığın kol gezdiği bu dönemden kurtarmanın yolu ancak Tevhidin hakimiyetiyle gerçekleşebilecektir. İnsanlığı en üst medeniyete ulaştıracak toplumsal sözleşme, elbette ki insanı tam manasıyla tanıyan yaratıcının gönderdiği Kitab-ı Mübin ile sağlanabilecektir. Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) döneminde olduğu gibi bu çağda da yeni bir sahabe nesli yetiştirilmeli ve bunun için de Kur’an’a ve sünnete sarılmak gereklidir. Aksi halde toplumumuzun, istenilen değişimi gerçekleştiremeyeceği aşikardır. 

Tevhid hakikati bizlere, madden ve manen Allah’tan başka ibadet ve itaat edilecek bir makamın olmadığını anlatmakta, Allah’ı tek otorite ve kanun koyucu olarak kabul etmeyi emretmektedir. Bu düstur ile insanlığa yol göstermeye çalışan bir Öncü Nesil, insanlığı bulunduğu uçurumdan çekip alabilecek, ilahi kudretin gücüyle toplumun refaha ulaşmasını sağlayacaktır. Davamız, Tevhid hakikati ile toplumumuzun hak ettiği saadete ulaşması ve ayetler ışığında bize verilmiş olduğunu bildiğimiz halifelik vazifesini yerine getirerek Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Misyon Vizyon ve Prensiplerimiz

Furkan Hareketi olarak misyonumuz, Kur’an’ın öğrettiği stratejiye uygun bir şekilde Tevhidi anlatmak ve bunun için gerekli olan meşru yolları (İlmi dersler, konferans ve seminerler, kültürel etkinlikler vb.) kullanarak insanlara İslam’ı ulaştırmaktır. Yüklendiğimiz bu misyona karşı hukuksuz engellemelerle karşılaştığımız vakit, yine meşru dairede saldırgan bir tavra bürünmeden hakkımızı aramak, aynı zamanda ülkemizde ve İslam dünyasında gerçekleşen zulümlere boyun eğmeyerek tüm Müslümanlara örnek olacak bir mücadele ortaya koymak da temel prensiplerimizdendir. 

Ülkemizde Furkan Hareketi olarak duruş ve tavırlarımızla İslam Medeniyetinin bir numunesini sunmaya ve insanlara örnek bir İslami hareketin vasıflarını somut olarak göstermeye gayret etmekteyiz. Bunun yanı sıra İslami bir hareket olarak gündemin dışında kalmayarak memleket ve dünya meselelerine karşı duyarlı davranmayı da ihmal etmemekte, İslami bir bakış açısıyla fikrimizi ve tarafımızı beyan ederek siyasi bir yapılanmamız olmamasına karşın ülkenin politikasından uzak kalmamaya da özen göstermekteyiz. Tevhidi ve Tevhidin gerektirdiklerini yaşamak uğrunda karşılaşacağımız tehlikelere rağmen taviz vermemek, adımızın verdiği güçle hakkı ve batılı gerektiği yerde korkusuzca ortaya koymak da hareketimizin önemli esaslarındandır. 

Furkan Hareketi olarak şeffaflık, dürüstlük, dengelilik ve adalet önemli değerlerimizdir. Her bir faaliyetimizde güvenilirliğimizi koruyarak topluma ve insanlığa faydalı olmayı hedefleriz. Hoşgörü, saygı, sabır ve mütevazi bir tavır sergilerken, bilimi ve çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri de İslam'ın evrensel mesajıyla uyumlu bir şekilde sentezleriz. 

Eğitim ve Sosyal Çalışmalarımız

Furkan Hareketi olarak eğitim sahasında ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmakta, Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Siyaset, Tarih ve İslam Tarihi gibi konularda toplumun ilmi yönden gelişimine katkı sağlarız. Bunun yanı sıra manevi gelişime katkı sağlayacak birtakım manevi derslerle de bunu desteklemeyi ihmal etmeyiz. 

Aynı zamanda, vakfa kayyım atanmasına rağmen vakıf bünyesinde başlatmış olduğumuz yardım çalışmalarına hala devam etmekte, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım projeleri yürütmeyi ihmal etmemekteyiz.

Kur’an-ı Kerim’in öğretileri ışığında insanların manevi ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak eğitim, kültürel ve sosyal hizmetlerimizle bireylerin, ailelerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgularız. 

Hareketimiz, 21. yüzyılda Rabbani hareket metodu ile İslam medeniyetini kurmak üzere mücadelede ciddi bir sorumluluk üstlenmektedir. Her yaşa hitap eden ve gönüllü eğitim-hizmet faaliyetleri ile Türkiye’de çalışmalarına başlayan hareketimiz, kısa sürede birçok ülkede duyulmuştur. Hareketimiz, yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Mücadelemiz

Hareketimiz, küfür ve şirkin meydana getirdiği tüm olumsuzluk ve kötülüklere karşı mücadele vermekten çekinmemekte, istikrarlı bir direniş göstermek için gayret etmektedir. Ülkede ve İslam dünyasında yaşanan haksızlıklara boyun eğmemekte, bu uğurda gereken mücadeleyi vermekten, bedeli canı pahasına da olsa ödün vermemektedir. Cemaatimiz, 2014 yılından itibaren uygulanan baskı süreci boyunca tehdit, şantaj, şiddet ve tutuklama gibi çeşitli baskı ve zulme maruz kalmıştır. Tüm bu zorluklar karşısında yolundan dönmeyen Furkan hareketi mensupları, şu anda da sürmekte olan baskı sürecinde de mücadelesini vermeye devam etmekte, dik bir duruş göstermektedir. Hareketimizin mensuplarının bu tavrı ve duruşu, adımızın kamuoyu tarafından benimsenmesinde büyük rol oynamış, hareketimizin toplum tarafından sevilmesine vesile olmuştur.

Hareketimiz

Vakfımız 2014 yılında başlayan baskının ardından gelinen son süreçte toplumda büyük bir tesir uyandırmış, gündemdeki meselelere olan duyarlılığı ile ses getirmiştir. Benzer birçok cemaat ve İslami yapılanmanın bu denli tesir bırakmamasının altında yatan sebep, mücadelenin ve hakkı söylemenin bedelinin göze alınmamasıdır. Furkan Hareketi, haksızlıklar karşısında dengeli bir tavra bürünerek marjinallikten uzak, toplumla iç içe ve direniş ruhlu bir profil oluşturmayı başarmıştır. Bu tavrı, halk tarafından ve farklı birçok kesimden itibar görmesine vesile olmuş, cemaatimiz ülkede ve yurt dışında hızla yayılarak bir harekete dönüşmüştür. 

Hareketimiz, Kur’ani stratejiyi takip ederek toplumsal meselelere ışık tutulabileceğini, zalime boyun eğmeden yürünebileceğini ortaya koyarak büyük gelişmeler olabileceğini ve bu vesileyle Kur’ani duruşun evrenselliğini ispat etmiştir. İslami camia tarafından âşikar olarak bilinen ve doğruluğu kabul edilen bu hareket metodu, zorluğu ve getireceği bedeller dolayısıyla göze alınmamıştır. Furkan Hareketini diğer oluşumlardan ayıran özellik, bedel ödemeyi göze alması ve gereken mücadeleyi sonunu düşünmeden verebilmesi olmuştur. Bu direniş ve stratejiyle yoluna devam eden cemaatimiz, gelinen son süreçte çalışmalarını daha da genişleterek Allah’ın izni ve inayetiyle bir harekete dönüşmüştür.

Bize Ulaşın

Furkan Hareketi ile birlikte hayırlı işlere imza atmak ve İslami değerlerin hakimiyetinde adalet dolu bir yaşamı arzulayan herkesi aynı yolda kol kola yürümeye davet ediyoruz. Bizimle yürümek veya etkinliklerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen iletişim bilgilerimizden ulaşın.

Haydi, hep birlikte tevhid, adalet hürriyet ve medeniyet dolu, refah bir dünya için mücadele edelim!

Görseller

Gönüllü Olun İletişime Geçin Furkan TV