Whatsapp İletişim Hattı
Menü

Aile İçi Tartışma Ve Çözüm Yöntemleri

Sağlıklı aile içerisinde hiçbir tartışmanın yaşanmadığı aile değildir. Ailede bazen tartışma ve hatta kimi zaman çatışma da olur, iyi aile tartışmayı çözümleyebilen ailedir. 

18 Mar 2023
2 dk okuma süresi
Güncelleme Tarihi: 18 Mar 2023

.Tartışma ve çatışmaları çözümleyebilmek istiyorsak maskelerimizi çıkarmalıyız. Maskeler, problemi ortaya koymayı güçleştiren ve tartışmayı çözümleştiren durum meydana getirir. . Aile içi çatışmadan değil, aile içi iletişimsizlikten korkmak lazım. . Aile içerisindeki anlaşmazlığı birbirini kırmadan, yaralamadan çözen çiftler sağlıklı aileyi oluşturmuşlardır. . Aile bireyleri birbirlerine karşı hatayı büyütüp meziyeti küçülten dürbünler kullanmamalıdırlar.

 

Bu dürbünü şeytan kimin eline tutuşturursa o, muhatabının kötü yanlarını görecek, güzel yanlarını hep göz ardı edecektir. . Karı koca arasında herhangi bir taraf sürekli nasihatçi, diğer tarafta sürekli dinleyen pozisyonunda olmamalı. Her iki taraf da birbirlerinin nasihat ve öğütlerine açık olmalıdırlar. Eşler arasında rollerin böyle adaletsiz paylaşıldığı bir ailede nasihatçiyi denetleyen bir mekanizma olmayacağına göre, o kendini hatasız görmeye başlayacaktır.

 Ortada bir problem varsa eşler birbirini değil problemi hedef almalıdırlar. Bu durumda her iki taraf da birbirleri üzerinde değil problem üzerinde yoğunlaşır. Ve çözüm üretme gerekliliğine inanırlar. . Cedelci biri olmayınız. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyruluyor: “İnsan birçok konuda tartışmacıdır.”

 Dikensiz bir gül istemeyiniz. Çünkü olmaz. Ve gülü seven elbette dikenini de sevmesini bilmelidir. . Şahsiyeti öldürmeyiniz. Eşlerin yapabileceği en büyük hata, birbirlerinin şahsiyetini hedef almasıdır. Bu kişinin bindiği dalı kesmesidir. İşte bunun için karı ile koca birbirinin şahsiyetini korumalıdırlar. Zira eşlerden birinin kendine güvenmeyen, şahsiyeti yaralı, kişiliği tartışılan biri olması, diğerinin iftiharı değil, intiharı olacaktır. . Eşler birbirlerini sürekli başkalarıyla kıyaslamamalıdır. Özellikle erkekler hanımlarını anneleriyle, kadınlar da kocalarını babalarıyla kıyaslamaktan kaçınmalıdır. . Geçimsiz kadın yoktur. Ancak onu anlayabilen ve idare edebilen bir erkek gereklidir. Geçimsiz erkek yoktur. Ancak erkeği anlayabilen bir kadın gereklidir.  

Gönüllü Olun İletişime Geçin Furkan TV